Menu
Your Cart

Veikala noteikumi

SIA KZ-TRADE lietošanas noteikumi e-vietnē SPORTIFY.LV

SIA „KZ-TRADE“ – un pircēja attiecības regulē SIA „KZ-Trade“ sastādītie vispārīgie noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

SIA „KZ-TRADE“ sastādītie noteikumi:
1. Pasūtījumu noformē persona, kas veic pirkumu interneta veikalā  sportify.lv (turpmāk tekstā – Pircējs) un billesveikals.lv pārstāvis, t.i. firma SIA „KZ-Trade“ (turpmāk tekstā – Pārdevējs). Pasūtījuma noformēšana tīmekļa vietnē www.sportify.lv ir pielīdzināma pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanai.

1.1. Pasūtījuma noformēšana

Pircējs veic pasūtījumu elektroniskā veidā, pievienojot preci virtuālajā pircēja grozā. Pasūtījums tiek noformēts, kad Pircējs izvēlas funkciju Apstiprināt pasūtījumu.
Pārdevējs nosūta Pircējam rēķinu par veikto pasūtījumu uz e-pastu. Aizpildot pasūtījumu, lūgums būt uzmanīgiem, lai novērstu neprecizitātes sniegtajos datos un norādot pasūtīto preču daudzumu. Pircējs ir atbildīgs par sava pasūtījuma pareizību.

1.2. Pasūtījuma stāšanās spēkā

Pasūtījums stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā summa par pirkumu billesveikals.lv mājas lapā ienāk SIA „KZ-TRADE“ norēķinu kontā.

2. Cena un Preces apmaksa

Preču cenas www.sportify.lv lapā ir norādītas latos un eiro. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN. Pircējs maksā par precēm saskaņā ar rēķinu, kuru sagatavoja SIA „KZ-TRADE“. Pārdevējs saglabā sev tiesības anulēt pasūtījumu un rēķinu, ja Pircējs neveic maksājumu līdz datumam, kurš ir norādīts rēķinā. Pircējs maksā par precēm, pārskaitot naudu uz SIA „KZ-Trade“ norēķina kontu norādītajā bankā.

3. Preces piegādes termiņš

Preces piegādes termiņš, ja prece ir noliktavā, ir aptuveni 1 – 3 darba dienas. Piegādes termiņš tiek skaitīts no brīža, kad līgums ir stājies spēkā, t.i. saņemta pirkuma apmaksa (punkts 1.2.).

Ja prece nav noliktavā, to ir iespējams pasūtīt, par piegādes termiņiem vienojoties individuāli.


Kurjerpasta pārstāvis sazināsies ar Jums un paziņos par pasūtījuma piegādes laiku. Ja Pircējs neatbildēs uz zvanu vai nebūs mājās, tad pasūtījums tiks nodots glabāšanai noliktavā. Rīgā pasūtījumu piegāde darba dienās notiek no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai pēc iepriekšējas vienošanas ar Pircēju. Par preču piegādes kavējumu nepareizi vai neskaidri noradītas adreses dēļ ir atbildīgs Pircējs.
Prece tiek nodota Pircējam kopā ar rēķinu vienā eksemplārā un pavadzīmi, uz kuras Pircējam ir jāparakstās par preču saņemšanu. Pirms parakstīšanas iesakām Pircējam pārbaudīt iepakojumu un preču daudzumu. Ja iepakojums vai izstrādājums sabojāts transportēšanas laikā, tas tiek nosūtīts atpakaļ un aizvietots ar jaunu, nebojātu preci nebojātā iepakojumā. Pretenzijas par iepakojumu un preču daudzumu, kuras tiek iesniegtas vēlāk, netiek izskatītas.

4. Preces atgriešana un pasūtījuma anulēšana

Pircējam ir tiesības apmainīt saņemto preci pret citu līdzvērtīgu preci vai atgriezt to 14 dienu laikā, ja tā neapmierina Pircēja vajadzības. SVARĪGI! Preču atgriešanas noteikumi attiecas tikai uz precēm, kuras tika piegādātas ar kurjera, pasta stacijas vai Omniva starpniecību. Noteikumi neattiecas uz precēm, kuras tika saņemtas veikalā. Pircējs atgriež preci, iepriekš paziņojot par to Pārdevējam. Preces iepakojums un pati prece nedrīkst būt bojāta. Bojātas preces vai tās iepakojuma gadījumā, prece netiek pieņemta atgriešanai.
Ja atgrieztā prece ir bojāta, taču bojājuma iemesls nav saistīts ar SIA „KZ-Trade“ darbībām, kā arī, ja izstrādājums ticis izmantots precei neparedzētam nolūkam, SIA „KZ-Trade“ ir tiesības pieprasīt kompensāciju par preces bojājumiem. Ja Pircējs nepiekrīt kompensācijas summai, viņam ir tiesības pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi. Eksperta pakalpojumus apmaksā puse, kuras viedoklis izrādījās nepamatots.
Ja prece tiek atgriezta, un iepriekš nebija apmaksātas transporta izmaksas, tad saskaņā ar cenrādi no atgrieztās preces vērtības tiek ieturētas transporta izmaksas.

Summa par atgrieztajām precēm tiek pārskaitīta atpakaļ Pircējām uz viņa bankas kontu 7 – 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
 

5. Konfidencialitāte un citi nosacījumi

Pārdevējam nav tiesību izplatīt Pircēja datus. Pārdevējs neatklāj citām personām informāciju par Pircēju, un Pircējam ir tiesības pieprasīt izdzēst savus datus no Pārdevēja datu bāzes.

6. Citi nosacījumi:

Billesveikals.lv noteikumi ir vienādi visiem klientiem. Neskaitot SIA „KZ-TRADE“ sastādītos vispārīgos noteikumus, abas puses – gan Pircēju, gan Pārdevēju – aizsargā Latvijas Republikas likumi.
Ar saviem klientiem radušos konfliktus SIA „KZ-TRADE“ risina sarunu veidā. Ja tomēr puses nespēj atrast piemērotu risinājumu, tad jebkurš strīds tiek izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.

Aktuāli
Šī vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošināt tās teicamu darbību.